slide1 slide2 slide3 slide4

 
Anna Biczewska
 
793 701 977
kontakt@annabiczewska.pl

O mnie

 Jestem psychologiem, certyfikowanym psychoterapeutą i trenerem grupowym. Ukończyłam dzienne studia magisterskie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, specjalność: psychologia kliniczna i osobowości (2004 rok). Odbyłam staż w Ośrodku Socjoterapeutycznym w Wildze, staże na oddziałach psychiatrycznych w Szpitalu Wolskim w Warszawie i w "Drewnicy" w Ząbkach.

W 2006 roku ukończyłam Studia Podyplomowe w zakresie socjoterapii.W 2009 roku ukończyłam Szkołę Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie mającym akredytację European Association for Gestalt Therapy. Mam certyfikat European Assosiation for Gestalt Therapy.

Wykładam psychologię w szkołach podyplomowych. Prowadzę terapię indywidualną i grupową w Poradni Terapii Uzależnien i Współuzależnienia w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4. Prowadzę prywatny gabinet. Zapraszam na terapię indywidualną krótkoterminową i długoterminową, terapię grupową i terapię par. Superwizuję swoją pracę.

Jeżeli cierpisz z powodu depresji, nerwicy, borykasz się z lękami, fobiami, nie radzisz sobie ze stresem, frustracją, z emocjami, wybuchami złosci czy paniki, przeżywasz trudności w relacjach z bliskimi, w relacjach zawodowych, społecznych, przeżywasz stratę, żałobę, odczuwasz destrukcyjny wpływ dramatycznych dośwadczeń z przeszłości, lub cierpisz z innych powodów mających podłoże psychiczne oferuję Ci profesjonalną pomoc. Zapraszam.

Gabinet psychoterapeutyczny prowadzę w Warszawie, ul. Walecznych 24 lok. 2.

 

Czym jest psychoterapia gestalt?

Gestalt znaczy "postać", "kształt", "figura". Jest nurtem psychoterapii i filozofią życiową. W założeniach teoretycznych bazuje na psychoanalizie...